Bestuur en commissies

Wie doet wat bij de club?

Het Phoenix bestuur bestaat uit zes leden: voorzitter, secretaris, penningmeester, algemeen lid, wedstrijdsecretaris senioren en wedstrijdsecretaris junioren. De bestuursleden worden tijdens de Algemene Ledenvergadering voor 2 jaar gekozen of herkozen. Verder zijn er een aantal commissies.

Bestuursleden:

Voorzitter: Kees Debie
Penningmeester: Gert Jan Offers
Secretaris: Boris de Wilde
Bestuurslid / wedstrijdsecretaris jeugd :  Vacant
Wedstrijdsecretaris senioren : José Verleg

Commissieleden:

Barcommissie: Richard Theo Tony
Jeugdcommissie: Vacant
Promotiecommissie: Jaap Johan
Kascommissie: Peter Edwin
Materiaalcommissie: Teun
Toernooicoördinator Senioren: Peter Pieter-Frank

Trainers

Jeugdtrainers: geen