Bestuur en commissies

Wie doet wat bij de club?

Het Phoenix bestuur bestaat uit zes leden: voorzitter, secretaris, penningmeester, algemeen lid, wedstrijdsecretaris senioren en wedstrijdsecretaris junioren. De bestuursleden worden tijdens de Algemene Ledenvergadering voor 2 jaar gekozen of herkozen. Verder zijn er een aantal commissies.

Bestuursleden:

Voorzitter: Klaas Smit
Penningmeester: Edwin Jongkind
Secretaris: Jo van Roekel
Bestuurslid / wedstrijdsecretaris jeugd :  Kees Debie
Bestuurslid : Tony Huges
Wedstrijdsecretaris senioren : Robbert Manak

Commissieleden:

Barcommissie: Harry van Doornik
Richard van Velzen
Ed Kok
Jeugdcommissie: Tony Hughes
Kascommissie: Jan van der Mespel
Materiaalcommissie: Tino van Bemmelen
Teun de Krieger
Prinsenstadtoernooi Commissie: Jan van der Mespel
Peter van de Leur
Frank Fennis
Ton Overwater
Toernooicoördinator Senioren: vacant

Trainers

Jeugdtrainers: Fred Frank