Bestuur en commissies

Wie doet wat bij de club?

Het Phoenix bestuur bestaat uit zes leden: voorzitter, secretaris, penningmeester, algemeen lid, wedstrijdsecretaris senioren en wedstrijdsecretaris junioren. De bestuursleden worden tijdens de Algemene Ledenvergadering voor 2 jaar gekozen of herkozen. Verder zijn er een aantal commissies.

Bestuursleden:

Voorzitter: Kees Debie
Penningmeester: Edwin Jongkind
Secretaris: Boris de Wilde
Bestuurslid / wedstrijdsecretaris jeugd :  Vacant
Wedstrijdsecretaris senioren : José Verleg

Commissieleden:

Barcommissie: Richard van Velzen
Jeugdcommissie: Vacant
Kascommissie: Jan van der Mespel
Materiaalcommissie: Teun de Krieger
Toernooicoördinator Senioren: vacant

Trainers

Jeugdtrainers: geen