Toekomst Sporthal Brasserskade

Afgelopen jaar heeft het bestuur zich sterk gemaakt voor het behoud van de Sporthal Brasserskade. Samen met de buren van DAS basketbal en BC Delft badminton hebben we ons tot de ambtenarij en de politiek van Delft gericht. Naar het zich laat aanzien zonder resultaat. Hoewel diverse raadsfracties onze argumenten ondersteunen, vinden we bij de wethouder geen gehoor. "Geen geld". Zelf kunnen we het geld dat nodig is voor voor renovatie met de drie verenigingen niet opbrengen. Door het geplande vertrek van het Mondriaancollege tijdens de daguren is ook de exploitatie niet meer rond te krijgen. Tijdens het laatste overleg met ambtenaren van de gemeente is een aantal opties besproken. De gymzaal Griegstraat is volgens het bestuur niet geschikt. Alternatieven zoals Harnaschpolder worden nog onderzocht. Zelf zijn we ook op onderzoek uitgeweest, maar geschikte accommodaties zijn doorgaans volledig volgeboekt. Het positieve nieuws is dat we de 2017 tot de zomer waarschijnlijk ongestoord van de Brasserskade gebruik kunnen blijven maken. Zodra er concrete voortgang te melden is, worden jullie daarover geïnformeerd via de e-mail en de website.