Algemene Leden Vergadering

Beste leden, Dit jaar zal de ALV plaatsvinden op woensdag 5 oktober 2016. Voor deze datum hebben we gekozen omdat in september veel leden nog op vakantie zijn