Jeugdkampioenschappen juni 2018

Op 7 juni werden de jeugdkampioenschappen 2018 gehouden. Klik op deze link voor alle foto's
Alle jeugdleden van Phoenix waren hiervoor uitgenodigd.
Door allerlei redenen waren er uiteindelijk maar 6 jeugdleden die daadwerkelijk om het
jeugdkampioenschap streden.
Omdat deze 6 nog in de beginfase van het tafeltennis zijn, besloot de wedstrijdleiding om het
kamioenschap niet volgens de normale spelregels te spelen, maar er een handicaptoernooi van te
maken met afwijkende spelregels.
De deelnemende jeugdspelers waren hier enthousiast voor.
Er werd gespeeld in 4 rondes, afsluitend met een rond-de-tafel.
Voor elke ronde werden spelers aan elkaar gekoppeld door het trekken van een speelkaart.
Zo werd er dus geloot om te voorkomen dat de sterksten steeds samen speelden tegen de
zwakkeren.
De eerste ronde: dit was een pionnenspel.
Er werd enkelspel gespeeld volgens de normale regels, maar in het midden van elke tafelhelft stond
een grote pion. Werd deze geraakt, dan kreeg de speler 5 punten, maar gooide de speler zijn eigen
pion om, dan kostte het vijf punten.
Er werd dolenthousiast gespeeld en soms vlogen zowel bal en pion door de lucht.
Max en Ryan waren erg bedreven in het mikken en haalden standen van in de 80 punten.
Erg knap.
Na 10 minuten werd de eindstand opgemaakt en bleken Jorden, Max en Ryan te hebben gewonnen.
Zij scoorden een overwinningsplus.
De tweede ronde: dit was een omdraaistand-ronde.
Af en toe werd er door de spelleiding op een fluitje geblazen, en dan werd de onderlinge stand
omgekeerd. Sommige jongens werden hier heel zenuwachtig van. Zo stond je ver voor, en zo kon je
weer opnieuw beginnen met een achterstand. Zo had ieder toch de kans om toch te winnen.
Na 10 minuten waren weer Max en Ryan maar ook Joey de winnaars en scoorden een plus. Zij
hadden geluk dat op het juiste moment het fluitje had geklonken in hun voordeel.
Aan de anderen de uitdaging om Max en Ryan de eerste nederlaag toe te brengen.
De derde ronde:
hier werd eerst vijf minuten met alleen de backhand gespeeld.
Daarna volgde de grote verrassing.
Degene die voor stond in punten, moest de tweede vijf minuten met zijn verkeerde hand spelen.
Dus een rechtshandige speler met links en een linkshandige met rechts.
Dat was echt moeilijk. Maar Ryan bleek hier ook erg bedreven in.
Aan het eind bleek dat Jorden, Joey en Ryan de anderen de baas gebleven waren.
Max had nu zijn eerste nederlaag geleden, maar wel met heel klein verschil.
De vierde ronde: dit was een dubbel enkelspel.
Er stonden 4 spelers aan elke tafel, maar die dubbelden niet maar speelden een enkelspel tegen de
speler die schuin aan de overkant stond. Diagonaal dus.
Dat was even wennen en vergde wat nadere uitleg, maar toen snapte iedereen het.
Dit betekende wel dat er 2 balletjes tegelijkertijd over tafel vlogen.

Dat was best lastig. Vooral om je niet te laten afleiden door het andere balletje.
Max en Ryan bleken ook hier erg goed in te zijn.
Maar de grootste verrassing was dat kleine Luuk, die alles nog had verloren, hier plotseling ook
goed in was en zijn eerste overwinning boekte.
Imko bleek helaas na vier rondes nog op 0 punten te staan, als had hij soms heeeeel krap verloren.
De vijfronde ronde was het spel rond de tafel.
Als iemand drie keer een fout had gemaakt, moest hij afvallen.
De eerste afvaller kreeg 1 punt, de tweede 2 enzovoort.
Helaas was Imko de eerste afvaller en verdiende dus slechts 1 punt.
Uiteindelijk bleken Max en Ryan ook hier weer de sterkten.
In een onderling duel bleef Max Ryan net voor, zodat Max 6 en Bryan 5 punten haalden.
De eindstand.
Het ging er om wie de eerste vier ronden de meeste plussen had gescoord.
Het rond de tafel spel was om verschil te maken als er spelers gelijk waren geeindigd.
De eindstand was als volgt>
Laatste werd Imko: geen enkele plus en maar 1 punt bij rond de tafel. Hij kreeg de poedelprijs in
de vorm van een sleutelhanger met balletje en het wedstrijdfluitje. Imko moet nog een beetje meer
oefenen.
Vijfde werd Luuk met één plus (heel goed Luuk) en 2 punten
Vierde werd Joey met twee plussen en 3 punten
Derde werd Jorden met ook twee plussen en 4 punten. Net buiten de prijzen dus maar wel goed
gedaan.
Tweede werd Max met drie plussen en 6 punten. Hij kreeg een mooie beker uit handen van de
voorzitter.
Eerste en kampioen werd Ryan met vier plussen , ongenaakbare winnaar dus, en 5 punten.
Weliswaar 1 punt minder dan Max maar dat werd meer dan goed gemaakt door een extra plus.
Ryan kreeg dan ook de grootste beker en mag zich in 2018 kampioen van de Phoenix jeugd
noemen.
Alle speler kregen nog een herinneringsmedaille, en daarna werd het toernooi om 20.15 uur
gesloten.

Iedereen vond dat het een leuke avond was geweest.
Fred Frank, trainer
Johan Mastbroek, organisator jeugdkampioenschappen.